Thunbergia Erecta Alba, Meyenia Erecta Alba (White) - Plant
Thunbergia erecta is a herbaceous perennial climbing plant species in the genus Thunbergia native to western Africa.
nurserylive-thunbergia-plant